Verktyg

Här hittar du verktyg till hantverk i trä, metall, sten/mureri

Knivar

Köksknivar bland annat: Nakiri, Petty, Slicer, Gyuto, Chuka-Bocho, Honesuki,  K-tip Gyuto

Ny skärpa

Syftet med dessa knivarna är att få till en så lokal förankring som möjligt.
Stålet kommer från sågverket i Gyllebo, några km från smedjan, det mesta av träet är sågat just där.
De bitarna som inte är av skandinaviskt ursprung, har tjänat sitt syfte i form av bland annat möbler som sett bättre dagar.
Syftet är i kort återbruk i alla led. Ge något ett nytt syfte, en ny skärpa.