Ytterligare eldkorg, klassiska bockhorn på ändarna