Vindflöjeln i sitt färdigställda utförande, innan montering. Roligt projekt med trevliga material. ?? Weathervane in its completed form. Fun project with great materials