Garanti/Riktlinjer

Knivarna är gjorda av kolstål. Det innebär att stålet reagerar med syror i maten du skär, och rostar om det lämnas i vått skick.

Träet som jag använder för handtagen är också ett naturmaterial och kommer att åldras och få liv med tiden.

Med lite omsorg, och genom att följa riktlinjerna nedan, kommer din kniv att få en helt unik patina, som håller genom knivens liv.

Garanti;

I händelse av fel eller fel på tillverkningen eller materialet i din kniv som gör den olämplig för ändamål erbjuder jag en fullständig återbetalning av både kostnaden för kniven och portot, och jag betalar för returporto, ELLER  så jag kommer att byta ut kniven och täcka portokostnaden.

Denna garanti täcker inte eventuella fel på grund av missbruk av kniven, naturligt slitage eller korrosion av stål eller trä, och täcker inte någon patinering, etsning eller annan ytbehandling av stålet eller träet.

Om köparen vill skicka tillbaka kniven av någon annan anledning kommer jag att återbetala kostnaden för kniven så länge den returneras inom rimlig tid och i rimligt skick, men eventuella avgifter (t.ex. Paypal -avgifter eller liknande , tull- och/eller tullavgifter) kommer att dras av och portokostnaden återbetalas inte.

Garantin täcker inte knivar som skadats av missbruk, inte heller rimligt slitage, även om jag gladeligenhjälper er att skärpa och snygga tillknivar som jag har gjort för en liten avgift.

Enkla riktlinjer för att din kniv ska ha ett långt liv.

-Lämna inte knivens stål blött, då rostar den. Torka torr efter använding/avsköjlning.

-Diska aldrig i maskindisk, det skadar både träet och stålet.

-Använd inte din kniv för något ändamål som den inte var avsedd för, det vill säga att skära mat.

-Om inte knoven yttalat är av en modell som ör tänkt till att slakta med, skär inte igenom ben med den.

-Använd inte den som en skruvmejsel/prybar/machete, etc.

-Håll handtaget torrt och rent efter användning. Det är tillverkad av oljat trä och mår sålede4s bäst av att få lite omsorg med olja/vax emellanåt.