Spjällplåt, kanthuggning i kallt tillstånd, del av rekonstruktion till Örnanäs kulurreservat. #smide #örnanäs #hnbyggnadsvård #dacapo