Spjällplåt, kanthuggning i kallt tillstånd, del av rekonstruktion till Örnanäs kulurreservat #örnanäs