Smehalvan, John, i full gång med att smida ut holken på ett blivande stämjärn.