Slipning borstning och knackning och slutligen rostskyddsbehandling på frilagd balkong innan @byggnadsvardifokus kan fortsätta och färdigställa balkongen. ?? grinding, brushing and finally painting to prevent further degradation on this railway frame for at 1917 balcony that’s under reconstruction by @byggnadsvardifokus