Slaget nithål till nytt projekt.,, Slaget nithål till nytt projekt., *