Simpel kläpp, direkt från ässjan. ??Simple knocker fresh from the forge