Råämnen utsmidda till stämjärn.

Råämnen utsmidda till stämjärn.,, Råämnen utsmidda till stämjärn., *