Råämnen utsmidda till stämjärn.,, Råämnen utsmidda till stämjärn., *