Omsmidd skalle på 6″ klippspik, 200+ klara för användning. ?? Reforged heads on 6″ nails ready for use