Montering av 2 av 4 stora inkörsgrindar, restaurerade och riktade samt målade.,, Montering av 2 av 4 stora inkörsgrindar, restaurerade och riktade samt målade., *