Montering av 2 av 4 stora inkörsgrindar, restaurerade och riktade samt målade.