Man kan inte låta det vara olåst i en vinkällare. En riktigt välhärdad förstärkt låskista nitad fast i dörrens stomme