Lofträcke, monterat trots alla vinklar och vrår som kan dölja sig i ett gammalt hus.,, Lofträcke, monterat trots alla vinklar och vrår som kan dölja sig i ett gammalt hus., *