Jugendsmide, insida i kök. Kompletterade med mothållsjärn för konsolerna som hänger på utsidan under balkongen