Installation@av vinkällar entrén. Gick kanon efter bra hjälp av kunden och deras granne. det här med starkström i gamla byar är lite knepigt