Härdning av tantoblad, enligt yaki-ire metod, första omgången-ire