Halvnitade passagegrindar, restaurerade riktade och målade. 1/6.