Följetong, tre släggor på gång. Along the way, three hammers