Enkel lösning på rörelse begränsning av en bladet på en grind. ?? simple solution to limit the movement of a gate