Dagens produktion, eld och ljusbärare i tung förpackning