Brunnsjong/klyka på plats. Fästningsdetalj för den armen som går ner i brunnen. ?? The forged coupler in place, Holding the arm that goes down into the well