54 kg järn, att linoljebränna.

54 kg järn, att linoljebränna.,, 54 kg järn, att linoljebränna., *