Inlägg

Dagens produktion, eld och ljusbärare i tung förpackning

Dagens produktion, eld och ljusbärare i tung förpackning,, Dagens produktion, eld och ljusbärare i tung förpackning, *

Rostfria lofträcken monterade, minimalistiskt

Rostfria lofträcken monterade, minimalistiskt,, Rostfria lofträcken monterade, minimalistiskt, *

Rosettventiler restaurerade, omnitade och svetsade där de var spruckna. Linoljebrända som rostskyddsbehandling

Rosettventiler restaurerade, omnitade och svetsade där de var spruckna. Linoljebrända som rostskyddsbehandling,, Rosettventiler restaurerade, omnitade och svetsade där de var spruckna. Linoljebrända som rostskyddsbehandling, *