Inlägg

Dagens produktion, eld och ljusbärare i tung förpackning,, Dagens produktion, eld och ljusbärare i tung förpackning, *

Rostfria lofträcken monterade, minimalistiskt,, Rostfria lofträcken monterade, minimalistiskt, *

Rosettventiler restaurerade, omnitade och svetsade där de var spruckna. Linoljebrända som rostskyddsbehandling,, Rosettventiler restaurerade, omnitade och svetsade där de var spruckna. Linoljebrända som rostskyddsbehandling, *