Spjällplåt, kanthuggning i kallt tillstånd, del av rekonstruktion till Örnanäs kulurreservat #örnanäs,, Spjällplåt, kanthuggning i kallt tillstånd, del av rekonstruktion till Örnanäs kulurreservat #örnanäs, *