Normalisering, härdning och anlöpning av stämjärn,, Normalisering, härdning och anlöpning av stämjärn, *