Halvnitade passagegrindar, restaurerade riktade och målade. 1/6.,, Halvnitade passagegrindar, restaurerade riktade och målade. 1/6., *