Följetong, tre släggor på gång. Along the way, three hammers

Följetong, tre släggor på gång. Along the way, three hammers,, Följetong, tre släggor på gång. Along the way, three hammers, *