Dagens produktion, eld och ljusbärare i tung förpackning,, Dagens produktion, eld och ljusbärare i tung förpackning, *