Brunnsjong/klyka på plats. Fästningsdetalj för den armen som går ner i brunnen. 🇬🇧 The forged coupler in place, Holding the arm that goes down into the well

Brunnsjong/klyka på plats. Fästningsdetalj för den armen som går ner i brunnen. 🇬🇧 The forged coupler in place, Holding the arm that goes down into the well,, Brunnsjong/klyka på plats. Fästningsdetalj för den armen som går ner i brunnen. 🇬🇧 The forged coupler in place, Holding the arm that goes down into the well, *