Ytterligare eldkorg, klassiska bockhorn på ändarna,, Ytterligare eldkorg, klassiska bockhorn på ändarna, *

Utanför smedjan i gislöv, eldbestyren under kvällen,, Utanför smedjan i gislöv, eldbestyren under kvällen, *