Inmurningsstaplar till tung port modell större,, Inmurningsstaplar till tung port modell större, *

Slottsgrindar, sista paret av 3 uppsatta efter riktning, lagning och målning,, Slottsgrindar, sista paret av 3 uppsatta efter riktning, lagning och målning, *

Uppdatering på konsolen, nu målad av ägaren,, Uppdatering på konsolen, nu målad av ägaren, *

Spjällplåt, kanthuggning i kallt tillstånd, del av rekonstruktion till Örnanäs kulurreservat #örnanäs,, Spjällplåt, kanthuggning i kallt tillstånd, del av rekonstruktion till Örnanäs kulurreservat #örnanäs, *

Jugendsmide, insida i kök. Kompletterade med mothållsjärn för konsolerna som hänger på utsidan under balkongen,, Jugendsmide, insida i kök. Kompletterade med mothållsjärn för konsolerna som hänger på utsidan under balkongen, *

30 mm pärlfogsslev i testutförande. För vidare utveckling,, 30 mm pärlfogsslev i testutförande. För vidare utveckling, *

Montering av 2 av 4 stora inkörsgrindar, restaurerade och riktade samt målade.,, Montering av 2 av 4 stora inkörsgrindar, restaurerade och riktade samt målade., *

Halvnitade passagegrindar, restaurerade riktade och målade. 1/6.,, Halvnitade passagegrindar, restaurerade riktade och målade. 1/6., *